Meteen naar de inhoud
Home » Privacy- en cookieverklaring

Privacy- en cookieverklaring

De Woordsmid Vertalingen


Hoe gaat De Woordsmid Vertalingen om met jouw privacy?

Wat goed dat je op dit moment deze privacy- en cookieverklaring aan het lezen bent. Bedrijven zoals De
Woordsmid Vertalingen moeten aan een veelheid aan regels voldoen op het gebied van privacywetgeving.

In deze privacy- en cookieverklaring lees je welke persoonlijke gegevens er worden verwerkt via deze website,
op welke manier jouw gegevens worden beveiligd en wat jouw rechten zijn.

Wees gerust, De Woordsmid Vertalingen is geen bedrijf dat erop uit is zoveel mogelijk van je gegevens te
verzamelen en deze mogelijk zelfs doorverkoopt aan een derde partij. Gegevens die van jou nodig zijn, zijn
slechts om diverse diensten (via deze website) te kunnen aanbieden. Je wordt altijd slechts gevraagd om de
hoogst noodzakelijke persoonsgegevens.

De Woordsmid Vertalingen maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming (waaronder ook
profilering wordt begrepen).

Je bent niet verplicht om jouw persoonsgegevens aan De Woordsmid Vertalingen te verstrekken. De
Woordsmid Vertalingen zal er alles aan doen om de verwerking van persoonsgegevens zo veel mogelijk te
beperken. Als dit redelijkerwijs niet verlangd kan worden, kan jouw weigering om persoonsgegevens te
verstrekken er mogelijk toe leiden dat de rechtsverhouding niet tot stand kan komen of kan voortduren.

Wie is De Woordsmid Vertalingen?

De Woordsmid Vertalingen is een eenmanszaak en de verantwoordelijke voor de verwerking en gevestigd op
het volgende adres:


De Woordsmid Vertalingen
Azielaan 616
3526 SV UTRECHT
KvK-nummer: 81577958


Heb je vragen of opmerkingen over de verwerking van je persoonsgegevens? Mail dan naar
info@dewoordsmid.com of dewoordsmid@gmail.com of neem telefonisch of schriftelijk contact op.


In de meeste gevallen, ontvangt De Woordsmid Vertalingen persoonsgegevens direct van jouzelf. Maar, het kan
voorkomen dat De Woordsmid Vertalingen gegevens van jou ontvangt via openbare social media kanalen zoals
bijvoorbeeld Instagram en LinkedIn, maar andere kanalen niet uitgesloten of via de blog.


Welke persoonsgegevens verwerkt De Woordsmid Vertalingen mogelijk van jou?


-voor- en achternaam
-e-mailadres (zakelijk en privé)
-telefoonnummer (vast en mobiel)
-adresgegevens (particulieren)
-bedrijfsgegevens (vestigingsadres, postadres, KvK-nummer, handelsnaam)
-persoonsgegevens voortvloeiend uit communicatie met De Woordsmid Vertalingen
-financiële persoonsgegevens, zoals betalingsgegevens en aan een gemaakte offerte gerelateerde gegevens


Wat zijn de doeleinden van de gegevensverwerking?


De Woordsmid Vertalingen verwerkt jouw persoonsgegevens voor een van de volgende doeleinden:


De Woordsmid Vertalingen wil graag dat je contact kan opnemen als je een vraag hebt of bijvoorbeeld meer
over bepaalde diensten te weten wilt komen. De Woordsmid Vertalingen heeft op de website een
(contact)formulier geplaatst. De Woordsmid Vertalingen verzoekt je om hierop je naam, telefoonnummer, e-
mailadres, onderwerp en overige informatie in te vullen. Deze gegevens worden opgeslagen en bewaard, zodat
De Woordsmid Vertalingen de mogelijkheid heeft om de door jou online gestelde vragen te kunnen
beantwoorden, of op jouw verzoek te kunnen reageren.


De Woordsmid Vertalingen zou een review graag op de website of social media kanalen plaatsen, maar alleen
met jouw toestemming. De Woordsmid Vertalingen verwerkt dan jouw naam, handelsnaam en beoordeling. De
review blijft voor onbepaalde tijd staan, tot jij aangeeft de review te willen laten verwijderen.


De Woordsmid Vertalingen verwerkt ook persoonsgegevens met als doeleinde het uitvoeren van de
overeenkomst, het aanmaken van een klantdossier en het onderhouden van de hieruit voortkomende
relatie. Het verwerken van jouw persoonsgegevens is noodzakelijk om diensten aan te kunnen bieden. De
gegevens die in dit kader verwerkt worden, betreffen in elk geval je (volledige) naam, contact- en
adresgegevens, betalingsgegevens, mogelijke bedrijfsgegevens en andere relevante persoonsgegevens
(bijvoorbeeld door correspondentie).


Wat zijn de grondslagen voor de gegevensverwerking?


De gehanteerde grondslagen voor de verwerking van je persoonsgegevens zijn als volgt:


• jouw toestemming. Als De Woordsmid Vertalingen persoonsgegevens op basis van jouw toestemming
verwerkt, kan je deze toestemming altijd weer intrekken.
• noodzakelijkheid in verband met de uitvoering van een overeenkomst met De Woordsmid Vertalingen.
• noodzakelijkheid in verband met het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals een fiscale
verplichting.
• een gerechtvaardigd belang dat De Woordsmid Vertalingen heeft zoals een direct marketing belang.


Duur opslag van de persoonsgegevens


Hierboven heb je al kunnen lezen voor welke periode De Woordsmid Vertalingen jouw gegevens bewaart. In zijn
algemeenheid geldt: jouw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de doeleinden zoals hierboven
beschreven. Zodra deze gegevens niet meer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, is het
wettelijk niet toegestaan ze nog langer te bewaren. Uiteraard kan De Woordsmid Vertalingen
persoonsgegevens langer bewaren op grond van een (wettelijke) verplichting en rekening houdend met
eventuele verjaringstermijnen.


Ontvangen derde partijen de gegevens?


De Woordsmid Vertalingen deelt gegevens met derde partijen slechts als De Woordsmid Vertalingen dit strikt
noodzakelijk acht. Als er als sprake is van een (sub)verwerker, dan sluit De Woordsmid Vertalingen met alle
(sub)verwerkers een (verwerkers)overeenkomst. De Woordsmid Vertalingen blijft verantwoordelijk voor de
verwerking door deze derden. De volgende derden ontvangen gegevens:

  • de hosting van de website
  • betaaldiensten
  • boekhouder
  • mailservers
  • telefoondiensten
  • partijen aan wie De Woordsmid Vertalingen gegevens verstrek omdat de wet daartoe verplicht.

Is er sprake van doorgifte van je gegevens aan landen buiten de EU?

Doorgifte van gegevens aan landen buiten de EU zal door De Woordsmid Vertalingen zo veel mogelijk worden
beperkt. Als dit toch noodzakelijk is, zal De Woordsmid Vertalingen slechts gegevens doorgeven aan landen die
een passend beschermingsniveau waarborgen (zoals het EU-US Privacy Shield).

Hoe beveilig De Woordsmid Vertalingen persoonsgegevens?

De Woordsmid Vertalingen is ervan doordrongen dat De Woordsmid Vertalingen zeer zorgvuldig met de
verkregen persoonsgegevens om dient te gaan. In dit kader heeft De Woordsmid Vertalingen onder meer een
intern beveiligingsbeleid opgesteld. Ook heeft De Woordsmid Vertalingen de vereiste technische maatregelen
genomen teneinde de beveiliging van persoonsgegevens zo goed mogelijk te garanderen, zoals bijvoorbeeld
anti-virus maatregelen en het creëren van wachtwoord beveiligde omgevingen.

Daarnaast reduceert De Woordsmid Vertalingen het veiligheidsrisico substantieel door middel van het zo snel
mogelijk weer verwijderen van je gegevens. Uiteraard heeft De Woordsmid Vertalingen op deze website een
TLS (voorheen SSL) geïnstalleerd. Zoals al eerder genoemd, geef De Woordsmid Vertalingen slechts gegevens
door aan landen buiten de EER als sprake is van een passend beschermingsniveau.

Maakt deze website gebruik van cookies?

Ja, van:
• Functionele cookies, om de website te laten werken;
• Social media related cookies voor mijn kanalen op LinkedIn en Instagram;
• Site improvement cookies, voor het testen van nieuwe pagina’s.

Wat zijn je rechten?


Onder de huidige privacywetgeving heb jij een aantal rechten met betrekking tot de verwerking van jouw
persoonsgegevens. Als je een van onderstaande rechten uit wil oefenen, kun je dit laten weten door een e-mail
te sturen naar: info@dewoordsmid.com of dewoordsmid@gmail.com of telefonisch of schriftelijk contact op te
nemen.


Ook als je niet helemaal zeker weet of het mogelijk is om beroep op een specifiek recht te doen, of andere, aan
je rechten gerelateerde vragen hebt, kun je gebruik maken van bovenstaand e-mailadres om hierover contact
op te nemen.


Recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
Je hebt te allen tijde het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen over de verwerking
van je persoonsgegevens door De Woordsmid Vertalingen. Dit kun je doen door het klachtenformulier in te
vullen op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.


Recht van inzage, rectificatie, wissen of beperking en verzet
Je hebt het recht om een verzoek in te dienen tot inzage en eventuele rectificatie van je persoonsgegevens, tot
het wissen van je persoonsgegevens of tot het grenzen stellen aan de verwerking van je persoonsgegevens. Als
je het er niet mee eens bent dat De Woordsmid Vertalingen je persoonsgegevens verwerkt, heb je het recht om
tegen die gegevensverwerking bezwaar te maken. Als je bezwaar hebt tegen het gebruik van jouw
persoonsgegevens voor commerciële doeleinden, zal De Woordsmid Vertalingen jouw verzoek tot stopzetting
van dit gebruik altijd honoreren.


Recht op overdraagbaarheid van je gegevens
Als je persoonsgegevens hebt verstrekt, heb je het recht om deze persoonsgegevens in een gestructureerde,
gangbare en machine-leesbare vorm te verkrijgen, zodat je deze gegevens aan een andere partij kunt
overdragen. Als dit technisch mogelijk is, zal De Woordsmid Vertalingen de gegevens in kwestie desgewenst
rechtstreeks naar de andere partij verzenden.


Recht tot het intrekken van je toestemming tot gegevensverwerking
Je hebt het recht om je toestemming tot de verwerking van je persoonsgegevens te allen tijde weer in te
trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking.


Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring


Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 20 augustus 2021. De Woordsmid Vertalingen
kan deze privacy- en cookieverklaring te allen tijde wijzigen. Als de privacy- en cookieverklaring wordt gewijzigd,
zal De Woordsmid Vertalingen de gewijzigde versie vanzelfsprekend op de website publiceren.

en_GBEnglish